276°
Posted 20 hours ago

Casio FX 85 ES Calculator

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Kurzorová klávesa je označeno čtyřmi šipkami, které ukazují směr, jak je znázorněno na obrázku vedle. V této příručce je operace kurzorové klávesy označena jako , , a . Stiskem klávesy byl nastaven režim vstupu alpha. Stiskem jakékoli klávesy dojde k vystoupení z režimu vstupu alpha a tato indikace zmizí.

The outstanding FX-ES emulator features the same basic functionality as theFX-82ES Plus, FX-85ES Plus, FX-350ES Plus, FX-570ES Plus and FX-991ES Plus school calculators. AtthemomentallmyanswersarecomingoutasfractionsandfractionsareuselesstomeasIneedallmynumbersindecimals.HowdoIgetittogivemedecimalanswersbydefault?IknowIcanpressthefraction->decimalbuttonbutthatgetskindaannoyingwhenyouhavetopressit everytime.Data paměti historie výpočtu jsou k dispozici a lze je přehrát nebo existuje více dat nad/pod stávající obrazovkou. Příklad: (COMP) * * Označuje položku nabídky, která se vybírá operací číselné klávesy ( ) před ní. Vezměte prosím na vědomí že to není součástí skutečné klávesové operace, kterou provádíte. AtthemomentallmyanswersarecomingoutasfractionsandfractionsareuselesstomeasIneedallmynumbersindecimals.HowdoIgetittogivemedecimalanswersbydefault? IknowIcanpressthefraction->decimalbuttonbutthatgetskindaannoyingwhenyouhavetopressit everytime.

Příklad: (sin -1)* 1 * Označuje funkci, k níž má přístup operace na klávese ( ) před ní. Vezměte prosím na vědomí že to není součástí skutečné klávesové operace, kterou provádíte. V následujícím textu je uveden příklad, jak je v této příručce znázorněna operace alternativní funkce. Položku z nabídky můžete vybrat stiskem číselné klávesy, která odpovídá číslu na jeho levé straně na obrazovce nabídky.

Other features

Některé operace kalkulátoru se provádějí pomocí nabídek. Stisknutím klávesy nebo , se například zobrazí nabídka příslušných funkcí. Technical amendments and errors excepted. The sizes in figures do not correspond to the original sizes.

Pokud se indikátor objeví napravo od výsledku výpočtu, znamená to, že zobrazovaný výsledek výpočtu pokračuje vpravo. Pro posun zobrazení výsledku výpočtu použijte klávesu a . Performing an addition or subtraction operation between sexagesimal values, or a multiplication or division operation between a sexagesimal value and a decimal value will cause the result to be displayed as a sexagesimal value. The keys have been made rectangular, making them easier to press. They are also easier to read because of larger text.Pol converts rectangular coordinates to polar coordinates, while Rec converts polar coordinates to rectangular coordinates. Pokud se indikátor objeví napravo od vloženého výrazu, znamená to, že zobrazovaný výpočet pokračuje vpravo. Pro posun zobrazení vloženého výrazu použijte klávesu a . Vezměte prosím na vědomí, že pokud budete chtít posunout vložený výraz, zatímco jsou zobrazeny jak indikátor , tak indikátor , musíte nejprve stisknout klávesu a potom k posunu použít klávesy a . Probablybetteroffwithonewhichdoesn'thavethe'textbook'display(thefraction/surds).Theoldermodelhasthenormaldisplay

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment