276°
Posted 20 hours ago

A Hat Full of Sky

£3.995£7.99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Malum, Terry’i Terry yapan en büyük özelliği karakter yaratmadaki tartışılmaz marifeti. Bu güvenin hakkını veriyor ve yine pişman etmiyor bizleri. Son derece güçlü, gerçek, sayfalardan taşan, kendilerine özgü, okurken tanımak ve konuşmak arzusuyla dolmanıza sebep olan karakterlere sarılmış macera bir kez daha. As the literary world mourns the death of the Discworld creator, here are some of his most inspiring and memorable quotes. Add your favourites in the comments The average Feegle man (Feegle women are rare – see later) is about six inches high, red haired, his skin turned blue with tattoos and the dye called woad, and, since you’re this close, he’s probably about to hit you.

A Hat Full of Sky Quotes by Terry Pratchett - Goodreads A Hat Full of Sky Quotes by Terry Pratchett - Goodreads

The description of feeling one's feet and toes even after having one's legs amputated is also a Roundworld phenomenon known as "phantom limbs". You have friends,” Granny tells Tiffany at one point. The girl hears a bird singing overhead and looks up. “Not up there,” the old woman clarifies. Hardly Pullman material, but worth noting here.Pratchett plays with the word 'egress' (exit) throughout the novel, making fun of the way words get used in the wrong context by 'supposedly intelligent people'. Egress becomes a female eagle (a combination of eagle or eaglet and the feminine suffix ess), a female ogre (ogress), a small heron (egret), She expects spells and magic - not chores and ill-tempered goats! Surely there must be more to witchcraft than this? Tiffany’nin çelik tavasını kapıp periler diyarının kraliçesinin peşine düşüp kardeşini kurtarmasının üzerinden iki yıl geçmiştir ve artık 11 yaşındaki genç kız, cadılık eğitimine devam etmek için Tebeşir’deki evinden ayrılıp Miss Level’ın yanında geçireceği çıraklık için yola çıkar. Tiffany, yolculuk sırasında tuhaf ve kadim bir varlık olan Kovan’ın dikkatini çeker ve işler beklenmedik biçimde sarpa sarmaya başlar.

A Hat Full of Sky by Terry Pratchett, Laura Ellen Anderson A Hat Full of Sky by Terry Pratchett, Laura Ellen Anderson

Tiffany’s mentors, Granny Weatherwax and Nanny Ogg, star in the novels Equal Rites, Wyrd Sisters, Witches Abroad, Lords and Ladies, Maskerade, and Carpe Jugulum.Underestimating Badassery: When the Feegles explain to Miss Level about how hivers are drawn to powerful minds, she's baffled as to why it would want Tiffany— why, she can't even make a shamble! Once the hiver takes over, however, it rapidly becomes clear that, uninhibited by things like morality and concern for consequences, Tiffany has the potential to be extremely powerful indeed — and also extremely dangerous, both to herself and to everyone else. Yine ilk kitap gibi Y.A. okuyucu kitlesi hedeflenerek yazılmış bir kitap Gökyüzü Dolu Şapka ve bu yüzden de diğer Disk kitaplarından biraz daha farklı, biraz daha sade. Diğer kitaplara göre daha az popüler kültür referansları içeriyor ve Disk’in sosyal yapısıyla ve kendi dinamikleriyle daha az bağlantılı, daha kendi yolunda bir hikayecilik uyguluyor. Ancak Young Adult etiketi yanıltmasın; bu ibareyi taşıyan çoğu kitap gibi bir ahmaklık övgüsü, beceriksiz ergen seksine bulanmış kötü edebiyatçılık ve yavan bir bulanıklık içermiyor Gökyüzü Dolu Şapka. Gerçekten büyümek, kendini kabul etmek, korkularla yüzleşmek gibi kavramlardan samimiyetle bahsetmek isteyen ve bunu Disk’in eşsiz ortamında, muazzam atmosferinde hayranlık uyandırıcı bir başarıyla yapan, hem hikayeciliğin hem de hedef kitle seçiminin hakkını veren bir kitap.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment